Doel van de functie & plaats in de organisatie

De afdeling Print & Cutting maakt onderdeel uit van de afdeling Productie. Als Allround Operator werk je samen met collega operators op deze afdeling die zich bezig houden met het bedienen van grootformaat machines (Printers, Kalanders, Cutters).

De Allround Operator zorgt voor tijdige orderverwerking op basis van productiebonnen, dat producten voldoen aan de kwaliteitseisen en voorkomt verspilling van materialen. De Allround Operator is in staat machines in te stellen en/of te programmeren, te onderhouden, productiefouten te herkennen en productiebonnen te controleren. Indien nodig overlegt hij met collega’s of de supervisor Print & Cutting t.a.v. het gebruik van materialen of onduidelijkheden op productiebonnen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je verricht zelfstandig eenvoudige tot complexe machine- of niet machine gebonden print werkzaamheden van verschillende aard (textiel, PVC).
 • Je draagt bij aan de continuïteit van het productieproces en zorgt voor het bijhouden van de status/tijdregistratie (ERP) voor het verloop van de orders.
 • Je overlegt met collega’s gevraagd en ongevraagd over lopende orders en/of het productieproces in het algemeen om tot de gewenste kwaliteitseisen te komen en tijdige levering waar te maken.
 • Je geeft zelfstandig en proactief acties aan die tot verbeteringen van de kwaliteit van producten en het productieproces leiden.
 • Je verricht algemene onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan machines en draagt zorg voor een schone werkomgeving.
 • Je bent mede verantwoordelijke voor het optimaal functioneren van het machinepark binnen de afdeling door het juist en tijdig onderhouden van de machines en het tijdig signaleren van storingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door jou verwerkte orders en controleert aan de hand van de orderbon.

Niveau van bevoegdheden

De Allround Operator is bevoegd om in overleg met de Supervisor Print & Cutting en/of Productie verantwoordelijke, wijzigingen in de orderplanning aan te brengen, orders vrij te geven danwel af te keuren.

Functie-eisen

 • VMBO+ denk- en werkniveau en in bezit van één of meerdere afgeronde vaktechnische opleidingen en/of cursussen.
 • Je hebt een praktische, enthousiaste, proactieve en daadkrachtige werkhouding, bent flexibel, houdt overzicht, stelt prioriteiten en werkt gestructureerd.
 • De eigenschap goed zelfstandig- en samen te werken met collega’s met een verschillende culturele achtergrond.
 • Je bent in staat om gedurende drukke periodes en onder tijdsdruk nauwkeurig en accuraat te blijven werken.
 • Je hebt een praktische, enthousiaste, proactieve en daadkrachtige werkhouding, bent flexibel, houdt overzicht, stelt prioriteiten en werkt gestructureerd.
 • Aantoonbare affiniteit met de producten en/of doelgroep van Van Straaten geldt als een pré.
 • Je kan overweg met productie-gerelateerde automatiseringssystemen.
 • Fysiek in staat zijn om krachtinspanningen te verrichten.
 • In bezit van goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, waarbij kennis van het Engels geldt als een pré).

Kerncompetenties

Klantgericht handelen
Richt de aandacht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan (interne) klanten; zorgt ervoor dat aan de behoefte van de (interne) klant wordt voldaan; verliest daarbij het zakelijk belang van Van Straaten niet uit het oog.

Samenwerken
Draagt actief bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Bevordert de onderlinge communicatie. Deelt informatie soepel met anderen. Ondersteunt anderen.

Kwaliteit controleren en handhaven
Zet zich in voor het bereiken en behouden van beoogde kwaliteit.

Functiegebonden competenties

Flexibiliteit
Past zich gemakkelijk aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen aan.

Continu leren en zelfontplooiing
Streeft uit zichzelf naar het vergroten van kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van gedrag.

Doelen bereiken
Zorgt ervoor dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de voorwaarden die daartoe gesteld zijn. Blijft volhouden, ook bij weerstand of onbegrip van anderen. Denkt in oplossingen.

Technisch vakkundig handelen
Zorgt door inzet van (technische en ICT) vakkundigheid voor een optimaal resultaat. Selecteert en gebruikt de meest effectieve hulpmiddelen.

Samenwerken
Draagt actief bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Bevordert de onderlinge communicatie. Deelt informatie soepel met anderen. Ondersteunt anderen.

Druk aankunnen
Blijft goed presteren onder druk. Hanteert kritiek adequaat. Weet mechanismen in werking te stellen die de druk verminderen. Signaleert op tijd in geval van overmacht.

Solliciteer op Linkedin of via jobs@vanstraaten.com

Solliciteer

Wie zijn wij?

Wij zijn een familiebedrijf en ondersteunen internationale merken met het creëren van indrukwekkende visuele brand experience (printtechnieken en printmedia). We bestaan sinds 1918 en werken met een team van circa 50 collega’s. We werken voor grote internationale merken, projecten, shows en evenementen. Waar je ook bent, je ziet onze producten overal!